هزینه ثبت هر دامنه، با توجه به نوع پسوند و مدت زمان ثبت آن مشخص مي گردد.
هزینه تمدید دامنه نیز همانند هزینه ثبت آن دامنه می باشد.
هزینه انتقال دامنه به پرسینا رایگان بوده و پرسینا هیچ وجهی بابت انتقال دامنه از شما دریافت نخواهد نمود و تنها هزینه تمدید یک ساله دامنه از شما اخذ خواهد شد.

پسوند دامنه قیمت (تومان) قیمت با هاستینگ(تومان) خرید
.com 169,900 169,900   خرید آنلاین
.ir 7,900 7,900   خرید آنلاین
.net 219,900 219,900   خرید آنلاین
.org 219,900 219,900   خرید آنلاین
.info 219,900 219,900   خرید آنلاین
.co 534,900 534,900   خرید آنلاین
.biz 209,900 209,900   خرید آنلاین
.ws 419,900 419,900   خرید آنلاین
.us 164,900 164,900   خرید آنلاین
.me 399,900 399,900   خرید آنلاین
.eu 179,900 179,900   خرید آنلاین
.tv 594,900 594,900   خرید آنلاین
.co.ir 5,900 رایگان خرید آنلاین
.asia 259,900 259,900   خرید آنلاین
.mobi 299,900 299,900   خرید آنلاین
.tel 219,900 219,900   خرید آنلاین
.company 309,900 309,900   خرید آنلاین
.in 199,900 199,900   خرید آنلاین
.shoes 539,900 539,900   خرید آنلاین

پیشنهاد ویژه

شما با ثبت و یا تمدید دامنه ها برای مدت زمان بیش از یک سال می توانید از تخفیف های ویژه پرسینا بهره مند شوید:

ثبت یا تمدید 2 ساله => 0 % تخفیف
ثبت یا تمدید 3 ساله => 0 % تخفیف
ثبت یا تمدید 4 ساله => 0 % تخفیف
ثبت یا تمدید 5 ساله => 0 % تخفیف
ثبت یا تمدید 10 ساله => 0 % تخفیف