با استفاده از این سرویس شما می توانید دامنه های ثبت شده خود را برای سالهای متوالی تمدید نمائید.
در صورتی که دامنه خود را نزد پرسینا ثبت نموده اید، از طریق مراجعه به صفحه لیست دامنه های خود، دامنه موردنظر را برای مدت دلخواه تمدید نمائید.
در صورتی که دامنه خود را نزد شرکت های دیگر ثبت نموده اید، برای استفاده از این سرویس می بایست ابتدا دامنه خود را از طریق صفحه انتقال دامنه به پرسینا انتقال دهید.
با انتقال دامنه به پرسینا، دامنه شما بطور خودکار برای مدت یک سال تمدید خواهد شد.
پرسینا هیچ وجهی بابت انتقال دامنه از شما دریافت نخواهد نمود و تنها هزینه تمدید یک ساله دامنه بر اساس تعرفه از شما اخذ خواهد شد.

هزینه تمدید دامنه، همانند هزینه ثبت آن دامنه می باشد و با توجه به نوع پسوند و مدت زمان درخواستی تعیین می گردد.
برای اطلاع از تعرفه های ثبت / تمدید دامنه اینجا کلیک نمائید.

پیشنهاد ویژه پرسینا:
شما با ثبت و یا تمدید دامنه ها برای مدت زمان بیش از یک سال می توانید از تخفیف های ویژه پرسینا بهره مند شوید.