بانک پاسارگاد
نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت شماره شبا
علی گودرزی 297-8000-1033749-2 5022-2910-5341-2241 IR45-0570-0297-8000-1033-7491-02