قوانین ثبت دامنه های com , .net , .org , .info , .biz.
حداقل طول دامنه 3 حرف و حداکثر 63 حرف می باشد.
تنها استفاده از حروف انگلیسی، ارقام و کاراکتر ( - ) مجاز است.

قوانین ثبت دامنه های ws.
حداقل طول دامنه 4 حرف و حداکثر 63 حرف می باشد.
تنها استفاده از حروف انگلیسی، ارقام و کاراکتر ( - ) مجاز است.

قوانین ثبت دامنه های ir.
حداقل طول دامنه 3 حرف و حداکثر 63 حرف می باشد.
تنها استفاده از حروف انگلیسی، ارقام و کاراکتر ( - ) مجاز است.
در صورت تمايل به ثبت نام دامنه ها با مفهوم مذهبی، مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نياز است.
ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهير، اماکن عمومی و وقايع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز می باشد.
ثبت دامنه هاي تداعی کننده فعاليت های غيرقانونی و اعمال مغاير با قوانين به کلی ممنوع می باشد.
ثبت دامنه با نام پسوند های عمومی مانند pro , org , net , name , museum , mil , int , info , gov , edu , coop , com , biz , arpa , aero ممنوع می باشد.
ثبت دامنه با نام های مرتبط با اينترنت ممنوع می باشد. (جهت مشاهده فهرست این نامها، اینجا کلیک نمائید.)
ثبت دامنه با نامهای ايران، اسامی استانها، شهرستان ها، شهرها و کد آنها ممنوع می باشد. (جهت مشاهده فهرست این نامها، اینجا کلیک نمائید.)

قوانین ثبت دامنه های co.ir.
قوانین و مقررات ثبت این دامنه تایع قوانین دامنه های ir. می باشد.
اين دامنه مخصوص شرکتهای تجاری ثبت شده بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت برای ثبت دامنه الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه های net.ir.
قوانین و مقررات ثبت این دامنه تایع قوانین دامنه های ir. می باشد.
اين دامنه مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه و ISPها بوده و ارائه کپی مجوز ISP برای ثبت دامنه الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه های org.ir.
قوانین و مقررات ثبت این دامنه تایع قوانین دامنه های ir. می باشد.
اين دامنه مخصوص شرکتهای غير انتفاعی، انجمن های علمی، موسسات بين المللی ثبت شده و ... بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه برای ثبت دامنه الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه های ac.ir.
قوانین و مقررات ثبت این دامنه تایع قوانین دامنه های ir. می باشد.
اين دامنه مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور جهت ثبت دامنه الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه های sch.ir.
قوانین و مقررات ثبت این دامنه تایع قوانین دامنه های ir. می باشد.
اين دامنه مخصوص مدارس و موسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه جهت ثبت دامنه الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه های gov.ir.
قوانین و مقررات ثبت این دامنه تایع قوانین دامنه های ir. می باشد.
اين دامنه مخصوص بخش های اجرايي موسسات و وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه/وزارتخانه جهت ثبت دامنه الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه های id.ir.
قوانین و مقررات ثبت این دامنه تایع قوانین دامنه های ir. می باشد.
اين دامنه مخصوص اشخاص حقيقی تابع کشور ايران بوده و ارائه تصوير شناسنامه متقاضی جهت ثبت دامنه الزامی می باشد.