شرایط سرویس

کلیه کاربران سرویسهای ارائه شده توسط شرکت و کلیه اشخاص پس از تهیه و خریداری هر یک از سرویسهای این شرکت، موظف به رعایت کامل شرایط سرویس پرسینا می باشند. ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق سایر کاربران اینترنت و تطابق با قوانین حاکم بر محیط سرویس دهندگانی است که پرسینا از سرویس آنها استفاده می کند. این شرایط جامع و کامل نبوده و پرسینا حق اضافه، حدف یا تغییر بندهای آن را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشار آنها در وب سایت www.persina.com برای خود محفوظ می دارد. هرگونه شکایت و گزارش در مورد تخطی کاربران از این شرایط می بایست از طریق ایمیل یا فکس به صورت کتبی به شرکت پرسینا اعلام گردد.

1 - تعاریف

1.1 - خریدار : کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می نماید.
1.2 - سرویس : هر یک از خدمات ثبتی، نرم افزاری، فنی وارتباطی قابل ارائه توسط شرکت
1.3 - پرتال کاربران و پشتیبانی : یبخشی از وب سایت شرکت به آدرس http://persina.com که خریدار در آنجا حساب داشته و از طریق این حساب می تواند فهرست سرویسهای خود را مشاهده، آنها را تمدید نموده یا ارتقا دهد و مشخصات خریدار در آنجا ثبت شده و قابل ویرایش و به روز رسانی است.
1.4 - بخش پشتیبانی : بخشی در پرتال کاربران که کلیه مکاتبات الکترونیکی و ایمیلهای خریداران و سایر کاربران با شرکت در آنجا ثبت و از طریق شماره تیکت قابل پیگیری است.
1.5 - تعرفه : فهرست کامل سرویس های قابل ارائه توسط شرکت، همراه با ویژگی ها ومحدودیتها و قیمتها به نحوی که خریدار کاملا آگاه گردد.
1.6 - Spam (هرز نامه) : ارسال ایمیل به فردی بدون اینکه گیرنده بخواهد.
1.7 - Spam Cop : وب سایت شناسائی ومقابله با spam به نشانی spamcop.net
1.8 - IDC : مرکز خدمات داده ای اینترنت (Internet Data Center)
1.9 - تحویل خدمات : ارائه شناسه یا کلمه عبور استفاده از سرویسهای خریداری شده و یا اعلام انجام سایر خدمات بر اساس فاکتور یا قرارداد بین خریدار و شرکت
1.10 - کاربر وب سایت : کلیه اشخاصی که از سراسر دنیا وب سایت خریدار را مشاهده و مرور می کنند.
1.11 - منابع RAM : میزان استفاده از حافظه اصلی سرور یا سرورهایی که به وب سایت خریدار سرویس دهی می کنند بر حسب مگابایت وقتی که کاربران آن سایت درحال استفاده و مشاهده آن سایت می باشند.
1.12 - منابع CPU : میزان استفاده از پردازنده سرور یا سرورهایی که به وب سایت خریدار سرویس دهی می کنند جهت پردازش درخواست ها و اجرای کدهای دینامیک آن سایت نسبت به کل توان پردازنده سرور به صورت درصد وقتی که کاربران آن سایت در حال استفاده و مشاهده آن سایت می باشند.
1.13 - Disk Space : میزان فضایی که برای ذخیره کلیه فایلهای خریدار اعم از وب سایت، ایمیلها، پایگاه های داده و همچنین لاگهای آنها توسط یک وب سایت مصرف می گردد.
1.14 - Bandwidth : میزان رد و بدل اطلاعات بین کاربران وب سایت و سرور جهت نمایش و عملکرد یک وب سایت بر حسب مگابیت بر ثانیه. همچنین میزان رد و بدل اطلاعات بین دو سرور در صورتی که این اطلاعات به منظور سرویس دهی به کاربران آن وب سایت باشد.
1.15 - Data Transfer : میزان تجمعی رد و بدل اطلاعات بین کاربران وب سایت و سرور یا سرورهای سرویس دهنده به وب سایت خریدار بر حسب مگابایت در 30 روز گذشته.
1.16 - بالا بودن سرور : دردسترس بودن عمومی سرور در شبکه اینترنت در حداقل دو نقطه مختلف از دنیا بسته به سرویسهای مختلفی که روی یک سرور قراردارد باید پاسخ تستهای زیر مثبت باشد:
1.16.1 - تست Ping عمومی سرور یا پاسخ دهی سرور روی پورت 80 ازطریق telnet
1.16.2 - تست Ping ایمیل سرور یا پاسخ دهی سرور روی پورت 25 یا 110ازطریق telnet
1.16.3 - تست Ping دیتابیس سرور یا پاسخ دهی سرور روی پورت MS SQL Server و MySQL
1.17 - Uptime : نسبت میزان زمانی که کلیه سرویسهای سرویس دهنده به وب سایت خریدار درشبکه اینترنت بالا می باشند به کل مدت قرارداد سرویس دهی بر حسب درصد، در صورتی که وب سایت یا برخی از سرویسها به دلیل عدم رعایت بندهای این قرارداد به حالت تعلیق درآیند در این زمان محاسبه نمی شود.

2 - هویت

2.1 - هویت شرکت : شرکت پرسینا داده پرداز آریا با نام تجاری پرسینا با آدرس وب سایت www.persina.com که در این توافق نامه شرکت نامیده می شود.
2.2 - هویت خریدار : خریدار شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در پرتال کاربران وجود دارد و سرویسهای خریداری شده تحت حساب وی مدیریت می شود.
2.3 - در مورد خریداران با هویت شخص حقوقی، یک نفر نماینده تام الاختیار در پرتال کاربران معرفی می گردد. این نماینده نسبت به سرویس تهیه شده همانند خود شخص حقوقی اختیار تام دارد. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده خریدار بوده و شرکت در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق وعملکرد مالکیتی ومسئولیتی خریدار نخواهد داشت.
2.4 - برای حفظ حقوق قانونی خریداران، کلیه خریداران موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل کپی شناسنامه، کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی ودرخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات، به شرکت می باشند. در صورتی که شرکت، در هنگام تکمیل فرآیند خرید وبه جهت تسهیل وتسریع امور اقدام به دریافت وکنترل این مدارک ننماید پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای شرکت محفوظ بوده و با عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به شرکت، حقوق مالکیتی خریدار ملغی محسوب می شود. ضمنا عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده خریدار خواهد بود. شرکت مسئولیتی در قبال کنترل صحت امضاﺀ خریداران و نمایندگان آنها ندارد.
2.5 - خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده، آدرسها، شماره تماس و ... صحیح بوده و همواره در به روز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران می کوشد. شرکت حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته باشد، تصویر برابر اصل این اطلاعات را از خریدار دریافت نماید. شرکت حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید.
2.6 - مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خریدار و یا نماینده خریدار هریک به تنهائی می باشد.
2.7 - در صورتی که به درخواست مشتری و در راستای کاهش هزینه و یا بهبود کیفی خدمات نگهداری و تمدید، به جای مشخصات خریدار مشخصات شرکت ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد نیز مالکیت و کلیه حقوق و مسئولیتها بر عهده خریدار خواهد بود.

3 - نحوه ارتباط طرفین با هم

3.1 - روش ارتباطی مستند شرکت با خریدار، آدرس ایمیل خریدار که حساب کاربری وی در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.
3.2 - روش ارتباطی مستند خریدار با شرکت، ثبت تیکت در پرتال پشتیبانی با دریافت شماره پیگیری تیکت و یا ارسال نامه و دریافت رسید کتبی از شرکت خواهد بود.
3.3 - استفاده از ایمیل برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه انگیز برای خریدار محسوب نمی گردد.
3.4 - شرکت هیچ گونه مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خریداری که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.

4 - تغییرات

4.1 - تغییرات قوانین :
قوانین شرکت تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارائه شرکت و از آنجا که این قوانین در سطح دنیا به طور آنلاین و ماهانه امکان تغییر دارند، شرکت حق تغییرات آتی در قوانین را بر خود محفوظ می داند و نسخه قوانین بروز شده را از طریق لینک به صفحه قوانین در وب سایت شرکت در دسترس عموم خواهد بود. ضمنا شرکت مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی در خصوص تغییرات احتمالی نداشته و خریدار می بایست موارد را عنداللزوم کنترل نماید.
4.2 - تغییرات تعرفه :
4.2.1 - در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به ارتقاء در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتهای جدید خواهد بود.
4.2.2 - هزینه های کارشناسی نیروی فنی و یا سایر خدماتی که درهنگام استفاده از یک سرویس اولیه خریداری شده مورد نیاز واقع می گردد، تابع تعرفه روز درخواست جدید خریدار می باشد.
4.2.3 - ارتقاﺀ سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد و هزینه آن معادل هزینه سرویس بالاتر به نسبت روزهای باقیمانده از طول مدت سرویس می باشد که به صورت خودکار توسط پرتال کاربران محاسبه می گردد.
4.2.4 - سرویسهای خریدار تنها در ابتدای دوره جدید و به درخواست خریدار در صورتی که امکانات و منابع استفاده شده توسط وی متناسب با بسته میزبانی مورد نظر باشد تنزل داده می شود.
4.2.5 - تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده وخریدار موظف به تبعیت از آن می باشد مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار داشته باشد که پیش از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد.
4.3 - تغییرات فنی :
4.3.1 - شرکت حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد، شرکت موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات، از طریق وب سایت شرکت، پرتال کاربران یا پرتال پشتیبانی و یا ارسال خبر نامه به آدرس Email خریداران اطلاع رسانی نماید. خریدار موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.
4.3.2 - هرگاه به دلیل موارد ضروری، شرکت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد و یا فوریتهای فنی، وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان و نحوه ی تغییرات نخواهد داشت. ضمنا خریدار به شرکت وکالت می دهد تا در زمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.
4.4 - تغییرات مالکیت :
4.4.1 - تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا نماینده وی و یا ارسال ایمیل درخواست مذکور از طریق آدرس ایمیل موجود در حساب کاربری در پرتال کاربران انجام میگردد.
4.4.2 - شرکت در راستای حفظ حقوق خریداران خود حق دارد مدارک شناسایی متقاضی تغییر مالکیت را جهت احراز هویت وی و انطباق با مشخصات مالک سرویس دریافت دارد.
4.4.3 - شرکت می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در مورد موارد مشکوک پیدا نکرده است، اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.


5 - تحویل خدمات

5.1 - پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل و یا برگه سرویس به خریدار اطلاع داده می شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مانع تحویل سرویس نمی گردد.
5.2 - خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکور را دریافت ننماید، موظف است حداکثر دو روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی مراتب را به بخش پشتیبانی شرکت اعلام نماید.
5.3 - در صورت بروز شرایط ویژه فنی و یا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، شرکت مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا دو برابر خواهد بود.
5.4 - خریدار حق درخواست لغو سرویس خریداری شده تحویل نشده را تا قبل از سپری شدن دو برابر حداکثر زمان تحویل مجاز آن سرویس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحویل هفت روز باشد، در صورت عدم تحویل، خریدار تا چهارده روز مجاز به انصراف از خرید و دریافت وجه پرداختی خود نمی باشد.
5.5 - شرکت مسئولیتی در قبال عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده و تحویل شده ندارد.
5.6 - سرویسهای مرتبط با دامنه ای که توسط شرکت ثبت و یا تمدید نشده اند و نزد ثبت کننده دیگری می باشند، در هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.

6 - حداکثر زمان تحویل

6.1 - حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای شرکت که با عنایت به شرایط عمومی کشور و با فرض بدترین حالات ممکن است به شرح ذیل می باشد:
6.1.1 - ثبت دامنه : دو روز کاری
6.1.2 - سرویس میزبانی : دو روز کاری
6.2 - در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعریف شده، مشتری موظف به اعلام کتبی با امضا ذیل نامه به بخش پشتیبانی شرکت و دریافت رسید ارسال می باشد.
6.3 - پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبور کنترل پنل آن به خریدار، شرکت هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.
6.4 - در مورد ثبت دامین های ir. که می بایست توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی تایید و فعال گردد، با توجه به اینکه به طور کلی شرکت کنترلی در زمان تایید دامین نداشته و همچنین به دلیل نقص در مدارک یا مشخصات ممکن است مدت زمان تایید دامین به طول انجامد، زمان رزرو اولیه دامین مبنای تحویل قرار می گیرد.
6.5 - در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس، خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فاکتور به شرکت اعلام نموده و شرکت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد. در غیر این صورت مسئولیت شرکت صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا پایان زمان سرویس در فاکتور می باشد و زمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.

7 - امنیت ومحرمانگی

7.1 - به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیط ها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آن که شرکت تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال از جانب احتیاط از خریداران می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود نمی پذیرد.
7.2 - شرکت با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.
7.3 - شرکت مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی ازنرم افزارها، Applicationها و یا برنامه های مورد استفاده خریدار ندارد.
7.4 - شرکت مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ها بین خریدار و سرورهای خود ندارد.
7.5 - شرکت مسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویسهای خریدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.
7.6 - شرکت موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در سرویس خریدار می باشد و همچنین آن را در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.
7.7 - شرکت تلاش خود را برای حصول بالاترین سطح امنیت ممکن برای حساب آنلاین خریداران انجام می دهد از این رو شرکت نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد مسوولیتی ندارد.

8 - مرجع قضاوت

8.1 - در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خریدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومی و یا دفتر مدیریت شرکت اقدام نموده و رسید کتبی دریافت نماید تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد. در صورت عدم حصول نتیجه پس از 15 روزکاری، خریدار می تواند به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد. ضمنا خریدار نظر این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرفته وحق شکایت و یا درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهد داشت.

9 - فعالیتهای غیر مجاز خریدار

9.1 - تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود:
9.1.1 - استفاده از نرم افزارها بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی.
9.1.2 - نصب و یا استفاده از برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد.
9.1.3 - ارسال یا اجرای فایلهای اجرایی مانند فایلهایی با پسوند .exe , .com , .bat , .vbs و مانند اینها
9.1.3.1 - در صورت وجود، این فایلها بدون اخطار از فضای خریدار حذف می شود و با خریدار بر طبق قانون برخورد می گردد
9.1.4 - استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروس ها و یا سورس هایی که موجب آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد
9.1.5 - استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس و سایر سرویسهای دیگر شرکت و سایر خریداران گردد
9.1.6 - وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا و یا سهوا در فضای سرویس خریداری شده
9.1.7 - ارسال spam (هرزنامه) عمدا و یا سهوا (ملاک، گزارش Spam Cop و یا سایتهای مشابه و یا بررسی تیم فنی شرکت می باشد) حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد
9.1.8 - ارسال ایمیل بصورت گروهی و تعداد بالا (حداکثر 1000 ایمیل در روز و 50 ایمیل در 10 دقیقه مجاز می باشد به شرط آنکه کلیه گیرندگان ایمیلها، خودشان درخواست دریافت ایمیل از خریدار را داشته و آدرس و توضیح نحوه لغو عضویت به زبان فارسی یا انگلیسی در متن ایمیل وجود داشته باشد)
9.1.9 - گزارش فنی شرکت و یا IDC که سرور میزبانی در آن می باشد، مبنی بر انجام اعمال مغایر قانون شرکت
9.1.10 - عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می باشد)
9.1.11 - انجام فعالیتهایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات شرکت به خریدار و یا سایر خریداران گردد.
9.1.12 - استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث
9.1.13 - راه اندازی Mail Server Open Relay
9.1.14 - انجام فعالیت Internet Relay Chat
9.1.15 - عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس.
9.1.16 - مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه
9.2 - در صورت بروز چنين مسائلي شرکت حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را برای خود محفوظ مي دارد.
9.3 - نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل می شود:
9.3.1 - دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه
9.3.2 - مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايت ها بدون مجوز از مالکان آنها و ...
9.4 - شرکت تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد و حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد.
9.5 - زمانی که شرکت از تخطی یک خریدار از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند، نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد نمود. در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی ها، شرکت بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق و یا قطع سرویس خریدار خاطی خواهد بود. هم چنین شرکت در صورت لزوم حق پیگرد قانونی متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد.
9.6 - هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرارگیری سرورهای شرکت خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد.
9.7 - پرسینا هیچ گونه وجهی به خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. هم چنین خریدار متخلف مسئول جبران خسارت وارده به پرسینا خواهد بود.

10 - محدوده استفاده از منابع RAM, CPU, Disk Space, Traffic Data Transfer و ...

10.1 - شرکت در تعرفه ی خود و یا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرویسهای شرکت برای عموم سرویس ها در تعرفه درج شده است، لیکن خریداران موارد زیر را نیز باید در نظر باشند:
10.1.1 - حداکثر CPU در میزبانی اشتراکی : 10% در بازه زمانی 1 دقیقه
10.1.2 - حداکثر RAM در میزبانی اشتراکی : 100 مگا بایت
10.1.3 - حداکثر Data Transfer مجاز : بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
10.1.4 - حد اکثر Disk Space : بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
10.1.5 - حداکثر Bandwidth لحظه ای در میزبانی اشتراکی : 2 مگابیت در ثانیه
10.2 - ملاک تشخیص، نرم افزارهای کنترلی و واحد فنی شرکت خواهد بود.
10.3 - شرکت در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خریدار خواهد رساند. در این صورت، شرکت، پس از ارتقاء سرویس توسط خریدار و یا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرویس دهی خواهد نمود.
10.4 - در صورتیکه خریدار در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیستند از حد استاندارد سرویس تجاوز نماید به تشخیص بخش فنی، شرکت حق قطع سرویس تا تعیین تکلیف جدید را دارد.

11 - محتوا

11.1 - سرویسهای شرکت می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است. این مورد می تواند شامل موارد زیر باشد (البته محدود به موارد زیر نیست)
11.1.1 - قرار دادن هرگونه داده ی تحت پوشش قانون کپی رایت، بدون مجوز
11.1.2 - استفاده غیر مجاز از علائم تجاری دیگران
11.1.3 - استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران
11.1.4 - هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران
11.1.5 - اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور
11.1.6 - انتشار اکاذیب علیه دیگران
11.1.7 - کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود
11.1.8 - سایتهای فعال در زمینه HYIP و یا دارای سیستم هرمی
11.1.9 - فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورهای شرکت در آن قرار دارد
11.1.10 - سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی
11.1.11 - استفاده از سرویس های شرکت برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی به هر شکل
11.2 - مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار و یا متصل به دامنه خریداری شده از شرکت، تماما بر عهده خریدار است. این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد و سهو و یا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.
11.3 - در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای، جبران کلیه خسارات و هزینه های مادی و معنوی کلی و جزئی وارد بر شرکت در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.
11.4 - شرکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها و اقامه دعوا و ارائه اطلاعات خریدار که محتوای مجرمانه در سرویس خود و یا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.

12 - مسئولیت خریدار

12.1 - خریدار موظف است کلیه قوانین شرکت و جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهایی که سرور شرکت در آن ها قرار دارد را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، شرکت حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی و دریافت خسارت از خریدار را دارد و خریدار موظف به جبران کلیه خسارات و هزینه وارده بر شرکت می باشد. هم چنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس و یا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار و یا عناوین دیگر به متخلف، پرداخت نخواهد شد.
12.2 - خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می بایست به حقوق سایر خریداران شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریداران که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
12.3 - به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس بر می گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد، بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی و حقوقی شرکت خواهد بود.
12.4 - کلیه مسئولیتهای عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های میزبانی خود می باشد.

13 - پشتیبانی

13.1 - شرکت تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت خریدار وبرنامه نویسی وب و نرم افزارها ومشکل دامنه ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.
13.2 - ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی و یا یک سایت Tracer معتبر که باید توسط شرکت تائید شده باشد، است.
13.3 - زمان اختلال در سرویس خریدار در صورت درخواست کتبی وی با اعلام مدت اختلال و تائید واحد فنی در صورتی که میزان تجمعی آن از ابتدای دوره از 0.2% کل دوره بیشتر باشد به مدت سرویس افزوده می گردد.
13.4 - ارائه خدمات پشتیبانی در شرکت بر مبنای پرتال پشتیبانی و طی ساعات اداری شرکت می باشد. ضمنا به درخواستهایی که از طریق ایمیل، و یا تلفن اعلام گردد نیز رسیدگی می شود.
13.5 - نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواستهای پشتیبانی باید از طریق پرتال پشتیبانی باشد که زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی وهویت خریدار مشخص باشد.
13.6 - عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی فنی می بایست به سرعت (ظرف 24 ساعت) از زمان وقوع به واحد شکایات از طریق پرتال پشتیبانی اعلام گردد.
13.7 - سرویس ها و رویه عمومی شرکت بر اساس استاندارد فنی بین المللی و مصالح شرکت تعریف شده و برای خریدار خاص غیر قابل تفکیک و تغییر است و خریدار موظف است بررسی لازم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد.
13.8 - شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد.
13.9 - شرکت نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهایی که مورد تائید بخش فنی نمی باشد مسوولیتی ندارد.
13.10 - میزان مسئولیت شرکت در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غیر مستقیم وارد بر خریدار در استفاده از سرویس و یا اطلاعات خریدار محدود به بند خسارات این قانون خواهد بود

14 - قوانین خاص دامنه

14.1 - تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید، ممکن است دارای جریمه تاخیر علاوه بر تعرفه عادی باشد که این جریمه مطابق با قوانین ICANN و ثبت کننده اصلی اخذ می گردد.
14.2 - تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنه، whois های بین المللی می باشد. (در خصوص دامنه های ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود)
14.3 - اگر در سفارش خریدار، دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص دیگری ثبت گردد و یا انتقال دامنه ای به شرکت باشد که به هر دلیل انجام نگردد، شرکت تنها موظف به بازگرداندن هزینه ثبت و یا انتقال آن دامنه به حساب خریدار در پرتال کاربران می باشد.
14.4 - در صورت درخواست انتقال یک دامنه به پنلی خارج از شرکت از طریق پرتال کاربران و پرداخت هزینه های مربوطه توسط خریدار، شرکت حق ممانعت از تکمیل مراحل انتقال را ندارد
14.5 - از آنجا که شرکت ثبت وتمدید دامنه وانتقال برای خریدار را به صورت واسط انجام می دهد، عدم پذیرش توسط ثبت کنندگان بین المللی ویا ثبت کننده .ir نسبت به ثبت و یا تمدید دامنه به هر دلیل، مسئولیتی را متوجه شرکت نخواهد کرد
14.6 - خریدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکیتی دامنه برای خود تحقیق لازم را به عمل آورده و شرکت در صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق مورد تائید شرکت و مراجع ذیصلاح ایرانی و بین المللی آن دامنه را مسدود نموده و به رای مراجع و یا قوانین بین المللی عمل می نماید

15 - قوانین خاص میزبانی

15.1 - شرکت مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در فضای میزبانی وب به خریدار نداشته و خریدار موظف به استفاده از FTP خواهد بود
15.2 - شرکت مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلاعات upload در فضای میزبانی خریدار و یا download اطلاعات وی به صورت رایگان ندارد
15.3 - شرکت مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای خریدار به صورت رایگان ندارد
15.4 - شرکت تلاش خود را جهت راهنمایی خریدار در مسائل فنی می کند ولی خریدار خود مسئول است با اطلاعات فنی سرویس میزبانی وب آشنائی داشته وشرکت مسئولیتی نسبت به آموزش نحوه بهره برداری صحیح از سرویس ندارد

16 - سایر قوانین خاص

16.1 - خریدار موظف است سرویسهایی که نزد شرکت تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده و در صورت عدم اعمال مراتب تمدید توسط شرکت، حداکثر ظرف یک هفته پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول و یا واحد شکایات ارسال نماید
16.2 - توافقات خاص تنها به صورت کتبی و با مهر و امضاﺀ مجاز شرکت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است.
16.3 - خریدار موظف است تحویل، تطابق و اجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید و در صورت عدم تطابق، حداکثر ظرف دو روز پس از زمان خریداری سرویس، مراتب را کتبا به مقام مسئول و یا واحد شکایات ارسال نماید
16.4 - شرکت هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت
16.5 - مسئولیت اطلاع از زمان انقضاء سرویس و کنترل آن ها بر عهده خریدار می باشد لیکن شرکت، انقضاء سرویسهای خریدار را از 3 ماه قبل از طریق پست الکترونیک به وی یادآوری می نماید ولی عدم دسترسی خریدار به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای شرکت ایجاد نخواهد کرد
16.6 - وضعیت اعتبار، فهرست سرویسها و پرداختهای خریدار در اکانت وی در پرتال کاربران قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید
16.7 - مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات شرکت، بررسی جرائم واعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد
16.8 - امکان دریافت هرگونه سرویس هدیه پیش بینی شده در برخی از بسته های میزبانی، تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن به حساب کاربری خریدار واریز نمی شود

17 - نسخه پشتیبان (Backup)

17.1 - به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست نسخه پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای شرکت نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ، خریداران حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
17.2 - مسئولیت بکاپ گرفتن در سرویس های سرورهای اختصاصی صرفا به عهده خود خریدار می باشد و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
17.3 - شرکت جهت امنیت بیشتر، از کلیه فایلهای خریداران بصورت هفتگی نسخه پشتیبان تهیه می کند. این نسخه پشتیبان حداکثر تا یک هفته نگهداری خواهد شد. شرکت تعهدی نسبت به صحت و کارکرد این نسخه ها ندارد
17.4 - تمام نسخه های پشتیبان تهیه شده توسط شرکت، بر روی محلی خارج از دسترسی خریدار نگهداری می شود
17.5 - شرکت تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود در آرشیوهای خود به خریدار ندارد
17.6 - شرکت هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت نسخه پشتیبان و بروز بودن آنها را ندارد

18 - شرایط و قوانین مالی

18.1 - نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید
18.2 - خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی و یا در وجه حسابهای اعلام شده در پرتال کاربران بپردازد. در شرایطی که شرکت در راستای مساعدت با خریدار اقدام به پذیرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وی نماید، با عدم وصول وجه چک، خریدار موظف است در روز سررسید فورا اقدام به واریز وجه به حسابهای اعلام شده نماید و لاشه چک خود را دریافت نماید. در غیر این صورت هزینه تاخیر در وصول اسناد، پیگیری های حقوقی، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز بر عهده خریدار خواهد بود. ضمنا در اینگونه موارد شرکت حق دارد ضمن تعلیق سرویس، فاکتور خریداری که قسمتی از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر شرکت وهزینه سرویس را از آن کسر نماید
18.3 - به دلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری، فیش بانکی و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب، تنها تا 6 ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت
18.4 - شرکت، حق تامین و وصول کلیه مطالبات و جرائم، سود تاخیر در پرداخت و سایر هزینه های خود از محل قطع موقت و یا دائم کلیه سرویسها و اعتبارات خریدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتیکه خریدار فورا به اخطار اعلام شده از سوی شرکت توجه ننماید، حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید. لازم به ذکر است مدت قطعی سرویس ناشی ازعدم پرداخت مطالبات شرکت به مدت سرویس دهی افزوده نخواهد شد و کلیه مسئولیتهای ناشی از این نوع قطع سرویس برعهده خریدار میباشد
18.5 - در صورتی که شرکت تشخیص دهد هر یک از سرویس ها و یا کالای خریداری شده یک خریدار در زمان تحویل، با حجم بیشتر و یا با امکانات بهتر و یا زمان طولانی تر و یا هر مورد هزینه بر بالاتری از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وی قرار گرفته و یا به هر دلیل خریدار به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و منابع بیشتر و یا زمان طولانی تر دست پیدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به التفاوت تعرفه ای آنرا از خریدار دریافت نماید؛ پرداخت این هزینه برای خریدار اجباری می باشد و شرکت حق استیفاء طلب خود را از نحوه دریافت بدهی های خریدار خواهد داشت
18.6 - شرکت برای گسترش خدمات و افزایش سرویس دهی به خریداران خود در بازه های مختلف زمانی اقدام به انتشار و توزیع کوپنهای خرید می نماید. لازم به ذکر است که شرکت در پذیرش و یا عدم پذیرش این کوپنها دربازه های تخفیف و ایام خاص مختار می باشد
18.7 - برای خرید یک سرویس میزبانی و یا یک بسته نرم افزاری امکان پذیرش بیش از یک کوپن وجود ندارد
18.8 - هیچ یک از کمک هزینه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبدیل به ارزش ریالی و کسر از فاکتور نمی باشد

19 - بدهی ها

19.1 - شرکت با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق، حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر شرکت) کسر نماید
19.2 - شرکت برای هر روز تاخیر خریدار در تسویه بدهی ها، خسارات ویا جرائم وامثالهم معادل دو دهم درصد (0.2%) خسارت به صورت روزانه منظورمی نماید که بطور یکجا ودر هنگام تسویه بدهی، خریدار موظف به تسویه مجموع آن خواهد بود

20 - جرائم

20.1 - شرکت حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویسهای دامنه میزبانی و امثالهم را خواهد داشت
20.2 - شرکت حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را خواهد داشت

21 - فورس ماژور

21.1 - شرکت هیچ گونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیتهای دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی، شرکت تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد بر سرویسهای ارائه شده می نماید. بروز هر یک از موارد فورس ماژور موجب تخطی خریداران از شرایط خدمات نخواهد شد.
21.2 - تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

22 - انقضاء و تمدید خدمات

22.1 - تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود. همچنین شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های خریدار پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت

23 - پذیرش قوانین

23.1 - با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت شرکت، خریدار کلیه قوانین شرکت را پذیرفته و این کار به منزله امضاء قرارداد و پذیرش قوانین و مقررات شرکت می باشد و دیگر نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد

24 - رویه حفاظت

24.1 - شرکت درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده و ارائه به اشخاص ثالث و یا استفاده تبلیغاتی را ندارد و تنها در صورت دریافت حکم قضائی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضائی قرار خواهد داد
24.2 - اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دلیل قابل رویت بودن برای عموم از این قاعده مستثنی می باشد

25 - خسارت و رفع مسئولیت

25.1 - خدمات شرکت به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و ... ارائه نمی شود. همه ضمانتهای کتبی و شفاهی در مورد سرویسهای شرکت که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند. شرکت هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. شرکت تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده ها روی سرور) نخواهد بود
25.2 - سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت

26 - سلب اختیار

26.1 - عدم اجراي بخشي از شرايط و قوانین شرکت نسبت به خریدار يا ديگران به منزله سلب حق اجراي قوانین از شرکت نمی باشد