مديريت همايش پرديس

پرديس يک نرم افزار يکپارچه مديريت و برگزاري همايش مي باشد که امکان تعريف و مديريت همايش هاي متعدد را فراهم مي نمايد. اين نرم افزار کليه مراحل و پيش نيازهاي برگزاري هريک از همايش ها از جمله تعيين زمانبندي، محورهاي همايش، انتخاب تيم برگزاري و سمت آنها، انتخاب داوران هريک از محورها، ثبت نام کاربران، ارسال آثار، ارزيابي آثار و اعلام آثار برگزيده را مديريت مي نمايد.

نرم افزار پرديس شما را از تهيه وب سايت ها و نرم افزارهاي جداگانه براي برگزاري همايش هاي متعدد بي نياز نموده و همچنين با اتوماسيون سازي تمامي مراحل برگزاري، بصورت چشمگيري هزينه ها را کاهش مي دهد.

قيمت نرم افزار مديريت همايش پرديس، 690،000 تومان مي باشد

امکانات سيستم مديريت همايش پرديس:

ماژول هاقابليت
تعريف همايش هاي متعدد و نامحدود
ثبت نام شرکت کنندگان
مديريت زمان بندي مراحل يک همايش (برگزاري، ثبت نام، ارسال، ارزيابي آثار و ...)
ارسال و ثبت آثار توسط کاربران در بازه زماني مجاز ارسال آثار
ارزيابي و ثبت نمرات آثار ارسالي توسط داوران در بازه زماني مجاز ارزيابي آثار
تعريف محورها و موضوع هاي مختلف براي هريک از همايش ها
تعريف داوران مختلف براي هريک از محورها و موضوع هاي همايش
مديريت اعضاي تيم برگزاري همايش ها و سمت هاي آنها
تعريف سمت هاي تيم برگزاري بصورت نامحدود
قفل شدن آثار پس از پايان مهلت ارسال
انتخاب اتوماتيک يا دستي برگزيدگان بر اساس نتايج ارزيابي داوران
ارتباط با شرکت کنندگان از طريق سيستم پشتيباني (Ticketing)
نمايش اطلاعات همايش هاي جاري و برگزار شده در وب سايت
مشاهده و پي گيري نتايج آثار ارسالي توسط شرکت کنندگان
تعريف هزينه هاي متفاوت جهت شرکت در مراسم، کارگاه هاي آموزشي و ارسال آثار در هريک از محورها
مديريت حساب هاي بانکي و تعريف روشهاي مختلف جهت پرداخت هزينه شرکت در همايش و ارسال آثار
مديريت تبليغات
مديريت حاميان (اسپانسرها)
مشاهده و پي گيري نتايج آثار ارسالي توسط شرکت کنندگان
گزارشهاي متنوع جهت مديريت سيستم
طراحی وب سایت

آیامی خواهید یک وب سایت اینترنتی راه اندازی کنید؟

شرکت پرسینا با اتکا به مهندسین و طراحان کارامد خود قادر به طراحی، آنالیز و پیاده سازی پیچیده ترین وب سایت ها و نرم افزارهای تحت وب می باشد. اگر قصد راه اندازی وب سایت اینترنتی دارید، پرسینا بهترین راه کار ها را پیش روی شما خواهد گذاشت.

گفتگو ی تلفنی با کارشناس طراحی وب